Wskaźnik rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług w dniach

Sposób obliczania

Wzór na wskaźnik rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług w dniach: zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 m-cy / przychody netto ze sprzedaży * liczba dni w okresie

Interpretacja wskaźnika

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik dla Ciebie. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.